PUK KOMORNIKI zadba o nasze drogi.

„Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Komorniki a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Komorniki Sp.z o.o.  w roku 2018 prace naprawcze i porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg pozostających w zarządzaniu Gminy Komorniki (w tym również zimowym utrzymaniem dróg) realizować będzie Spółka PUK Komorniki. Informacje o potrzebie wykonania prac naprawczych na poszczególnych ulicach prosimy kierować na specjalnie utworzony w tym celu adres skrzynki elektronicznej w PUK Komorniki:komunalne@pukkomorniki.pl lub pod numer telefonu 61 8108 171.

Pracownicy spółki rejestrować będą Państwa zgłoszenia i na ich podstawie układać harmonogram prac koniecznych do wykonania na terenie całej Gminy Komorniki.”

UG Komorniki

 

classic winter scene of a road in rural area

Napisz komentarz